Wirtualny spacer po urzędzie

Kolejne ciekawe projekty DWÓJKI zakończone

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie od kilku lat prowadzimy szereg projektów współfinansowanych z EFS. Wiele z nich jest z zakresu IT, a mają na celu zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów Technikum Nr 2 i III Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu pedagogicznym. W dniu 8 marca br. uczennice III Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu pedagogicznym otrzymały zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie "Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym" realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. Podczas zajęć można było poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresie gospodarowania swoimi pieniędzmi. Projekt był realizowany dzięki wsparciu Biura Informacji Kredytowej S.A., Fundacji im. Franciszka Stefczyka, SKOK Ubezpieczenia oraz Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. Jeżeli nie wiesz jak złożyć reklamację, w jakim banku założyć konto, jak nauczyć się oszczędzać i racjonalnie gospodarować pieniędzmi to przyjdź do klasy Ia, a uzyskasz odpowiedz na te inne pytania związane z zarządzaniem swoimi pieniędzmi.

W ostatnim roku kalendarzowym aż 72% naszych uczniów (360 osób) uczestniczyło w różnych projektach i uzyskało potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami kluczowe kwalifikacje.
W ostatnim czasie 2 marca 2013r. zakończyliśmy również projekt o nazwie KWALIFIKACJE, który realizowaliśmy we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu współfinansowany ze środków UE. Trwał on ponad rok. wzięło w nim udział 100 uczniów i uczennic.
Były to szkolenia z zakresu: Grafiki komputerowej, MS-Office dla zaawansowanych, Komputerowej obsługi kadr i płac, eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV potwierdzone świadectwem, kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia- UDT i inne.
W najbliższym czasie będziemy kontynuować nasze działania, gdyż maksymą "Dwójki" jest hasło "Kształcimy ludzi sukcesu". Chcemy oprócz wiedzy szkolnej, przygotowania do egzaminów maturalnych i zawodowych zaopatrzyć naszych uczniów w umiejętności praktyczne i przydatne w życiu codziennym.

Autorzy artykułu: mgr Ewa Kowalska i mgr inż. Przemysław Wójcik