Wirtualny spacer po urzędzie

Klasy akademickie w ?Kołłątaju?

5 lutego 2013 roku popisana została umowa między Wydziałem Fizyki UAM w Poznaniu a I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Dzięki temu uczniowie klas matematycznych mają szansę uczestniczenia w wykładach, warsztatach, kursach i konsultacjach na uczelni wyższej.

Zajęcia dla licealistów odbywają się raz w miesiącu w Pracowni Podstaw EksperymentuFizycznego Wydziału Fizyki UAM. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zastosowania w praktyce omawianych na lekcjach praw, zaplanowania i przeprowadzenia doświadczeń i sformułowania wniosków. Jest to bardzo dobry sposób przygotowania do egzaminu maturalnego. Wpływa również na zainteresowanie fizyką, wprowadza w akademicki świat.

Warto również zwrócić uwagę, na to, że idea klas akademickich uwzględnia elementy edukacji pozaszkolnej, co umożliwia uatrakcyjnienie programu nauczania w zgodzie z zapisami podstawy programowej. Jest to nowatorska i aktywizująca forma przekazu wiedzy i umiejętności. Obecnie w projekcie bierze udział dziesięciu uczniów klasy IIA. Porozumienie zostało zawarte do 30.06.2015 roku.

Tekst i fot.: I LO