Wirtualny spacer po urzędzie

Obwieszczenie Starosty Krotoszyńskiego

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dnia 17 grudnia 2007r. w spawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie o zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji „Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta Sulmierzyce na okres obowiązywania od 01.01.2014r. do 31.12.2023r. wraz z Prognozą oceny oddziaływania na środowisko ze względu na położenie lasów w obszarze Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie.

  Komisja w dniu 11.03.2013r. wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT w Kaliszu, Zespół Usług Technicznych, ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz. Cena wybranej oferty brutto za urządzenie jednego hektara lasu wraz z prognozą wynosi 48,98zł.  

Więcej informacji tutaj