Wirtualny spacer po urzędzie

Wręczanie sprzętu ochotnikom

W dniu 8 marca 2013 roku w remizie OSP Krotoszyn I odbyło się uroczyste przekazanie zestawów do zabezpieczenia miejsc wypadków drogowych.

Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Edward Kozupa, kóry wskazał,że przekazany dzisiaj sprzęt posłuży do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz poprawi bezpieczeństwa strażaków prowadzących akcje ratownicze. Słowa podziękowania, w imieniu strażaków ochotników, dh Edward Kozupa skierował na ręce dyrktora Stanisława Piotrowskiego za przekazany sprzęt oraz wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu.
W uroczystym przekazania sprzętu wzięli udział:
-dh Krzysztof Grabowski- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Vice Prezes    Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
• Stanisław Piotrowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu
• Franciszek Marszałek - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
• Stanisław Szczotka – Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
• Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
• Mirosław Sikora- z-ca Burmistrza Kobylina
• Mariusz Dymarski – Wójt Gminy Rozdrażew
• Piotr Kaszkowiak – Burmistrz Miasta Sulmierzyce
• Henryk Szkudłapski – Wiceprezes OP ZOSP RP Radny Powiatowy
Sprzęt otrzymały następujące OSP:
1. OSP Krotoszyn I
2. OSP Kobylin
3. OSP Rozdrażew
4. OSP Baszków
5. OSP Sulmierzyce
6. OSP Wałków
W skład przekazanego sprzętu wchodzą:
1) flary ostrzegawcze – 6 szt.
2) lizak do kierowania ruchem – 2szt.
3) pachołki – 6 szt.
4) znak drogowy
5) stojak kpl.
Wartość przekazanego sprzętu dla każdej OSP wyniosła 856,32zł.
Przekazany sprzęt został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.
Opracował:A.Wichłacz.
Foto.: Marta Wawrocka