Wirtualny spacer po urzędzie

Ogłoszenie Starosty Krotoszyńskiego

z dnia 1.03.2013r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44 i art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127,poz. 721, z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560) Starosta Krotoszyński ogłasza:

- możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób   Niepełnosprawnych

Kandydatów, spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu krotoszyńskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, należy zgłaszać pisemnie wraz z listem motywacyjnym na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn w terminie do dnia 29 marca 2013r.