Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomości na sprzedaż

Starosta Krotoszyński informuje:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej:
- w  Krotoszynie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej  działką  nr 426/4, przeznaczonej do sprzedaży,
- w Krotoszynie przy ul. Sadowej, oznaczonej działką nr 676/2, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Starosta
Leszek Kulka