Wirtualny spacer po urzędzie

Poranki Poetyckie w ZSP 2

26.02.2013 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia Poranków Poetyckich, bowiem od 10 lat w naszej szkole organizujemy spotkania z poezją. Uczestniczą w nim wybrane klasy wraz z opiekunami. Przekrój tematyczny Poranków był bardzo szeroki. Większość z nich miała charakter monograficzny. Były one poświęcone życiu i twórczości wybranego artysty, np. Wisławy Szymborskiej, Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza, Chopina, Marka Grechuty, Czesława Niemena. Niekiedy tematów dostarczały aktualne wydarzenia takie jak: beatyfikacja Jana Pawła II, Światowy Dzień Poezji czy Wszystkich Świętych.
Z okazji obchodzonego jubileuszu spotkaliśmy się w szerszym gronie w gościnnych murach Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Oprócz uczniów, którzy są głównymi odbiorcami spektakli poetyckich, zaszczycili nas swoją obecnością: p. Barbara Jakubek - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Rady Rodziców, p. Helena Kasperska - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krotoszynie, p. Beata Molenda - Dyrektor Zespołu Szkół w Orpiszewie, przedstawiciele Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, p. Wojciech Szuniewicz - Dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Gośćmi specjalnymi byli krotoszyńscy poeci: p. Juliusz Poczta i p. Paweł Płócienniczak, którzy są współautorami tomiku wierszy "Nowa kwadryga". Paweł Płócienniczak jest również autorem tomiku "Okno z widokiem na smutek". Podzielili się oni z publicznością własną refleksja na temat poezji oraz przeczytali kilka swoich wierszy.
Głównymi bohaterami spotkania byli uczniowie, którzy aktualnie przygotowują Poranki. Przedstawili oni montaż słowno-muzyczny pt. "Wędrówką życie jest człowieka", na który składały się wiersze współczesnej poetki Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej. Dopełnieniem recytacji były piosenki z gatunku poezji śpiewanej w wykonaniu uczennic klasy IIIa: Doroty Marszałek i Kamili Kaźmierczak oraz zespołu Chodźmy dalej z Zespołu Szkół w Orpiszewie przy akompaniamencie Patryka Szymańskiego z klasy IIIb. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Stanisław Szelągowski, nauczyciel muzyki. Przez te 10 lat uczniami przygotowującymi spektakle opiekowały się p. Teresa Szelągowska, p. Renata Kaleta i p. Kamilla Szperzyńska.

Tekst i foto ZSP 2