Wirtualny spacer po urzędzie

Wymiana karty motorowerowej

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że od dnia 19 stycznia 2013 r., każda karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zachowuje swoją ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat. Szczegółową procedurę wymiany karty można znaleźć pod adresem internetowym: http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl/?a=35365

Uwaga!
Wszystkie osoby które przed dniem 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat (urodzone do dnia 18 stycznia 1995 r.), uznaje się za uprawnione do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec takich osób nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Opracował: Janusz Hyliński