Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXXI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 22 lutego 2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

   

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje radnych.

6.     Wnioski i oświadczenia radnych.

7.     Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2012 r.

8.     Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2012 r.

9.     Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów z działalności w 2012 r.

10.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,

b)     przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

c)     umniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

d)     zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok,

e)     zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej pożyczki finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013 – 2016.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Zapytania i wolne głosy.

15. Zamknięcie obrad.