Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomości na sprzedaż

Starosta Krotoszyńskiinformuje,że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej:
- w  Krotoszynie, oznaczonej  działką  nr  4390/8 oraz nr 4521/4 przeznaczonej do sprzedaży,
- w Krotoszynie, oznaczonej działką nr 4390/6, nr 4521/2 oraz nr 4521/3 przeznaczonej do sprzedaży,
- w Kobylinie przy ul. Cisowej, oznaczonej działką nr 1980 przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Starosta
Leszek Kulka