Wirtualny spacer po urzędzie

Lokale pod najem!

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul.56 Pułku Piechoty Wlkp.nr 10, wywieszone zostały wykazy dla lokali użytkowych położonych budynkach stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego, znajdujących się w Krotoszynie, na działce nr 1910/3 i nr 1910/5, przeznaczonych do oddania w najem.
Wykazy zostały  sporządzone na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
                                                                                                      
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego   
Leszek Kulka