Wirtualny spacer po urzędzie

Nowe zasady uzyskiwania uprawnień

Starosta Krotoszyński informuje, że od dnia 19 stycznia 2013 r. wchodzą w życie zapisy ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 r., Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), która wprowadza szereg zmian w zakresie szkolenia, egzaminowania i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.

Istotną zmianą będzie szkolenie kandydatów na kierowców. Osoba przed lub po podjęciu decyzji w którym ośrodku szkolenia kierowców będzie się szkolić, musi zgłosić się w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 7) i złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane

3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób , aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania– fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby

4. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, że osoba która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy

5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy- jeżeli osoba posiada i chce ubiegać się o rozszerzenie uprawnień

6. Dowód osobisty (do wglądu) w celu weryfikacji danych osobowych

Na tej podstawie tutejszy organ wygeneruje profil kandydata na kierowcę (PKK). Unikalny numer będzie podstawą do przystąpienia do szkolenia. Ośrodek szkolenia kierowców na podstawie numeru PKK oraz numeru PESEL pobierze z dostępnej bazy, profil kandydata na kierowcę. Po przeprowadzeniu szkolenia ośrodek zaktualizuje go, co umożliwi przystąpienie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego do egzaminu państwowego na prawo jazdy określonej kategorii.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać dzwoniąc do Wydziału Komunikacji i Dróg pod numer 62 725 42 56 do 57 lub 62 722 66 60 do 64, wew. 305 lub 350, lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 r., Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012 r., Poz. 1005, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 r., Poz. 1019, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 r., Poz. 995).

Opracował: Janusz Hyliński