Wirtualny spacer po urzędzie

Szkoły ponadgimnazjalne w rankingu ogólnopolskim

10 stycznia 2013 r. w auli Politechniki Warszawskiej,odbyła się Gala finałowa XVI edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013. Z wielką satysfakcją informujemy, iż wśród laureatów znalazły się szkoły z naszego powiatu. Wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie zajęło 287 miejsce i otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2013”.
Licea Ogólnokształcące zostały ocenione wg czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką.

W ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 na 250 sklasyfikowanych szkół Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Karola Libelta w Krotoszynie zajęło 205 miejsce, a Technikum w ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim 223 miejsce.Dodać należy,że Technikum Gastronomiczne z ZSP nr 2 w Polsce uplasowało się na bardzo wysokim 7 miejscu.

Technika ocenione zostały wg pięciu kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką.

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu szkół — uczniom, ich nauczycielom, a także wspierającym szkoły rodzicom!

Szczegółowe wyniki na stronie: www.perspektywy.pl