Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie noworoczne z prasą

We wtorek, 8 stycznia 2013r. odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie z przedstawicielami mediów lokalnych, na którym włodarze powiatu podsumowali minione dwanaście miesięcy oraz opowiedzieli o zamierzeniach na rok 2013.

Na zaproszenie starosty Leszka Kulki odpowiedzieli dziennikarze lokalnych tytułów. W spotkaniu uczestniczyli także – przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, sekretarz Edward Kozupa, skarbnik Andrzej Jerzak oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji Kultury i Sportu Marzena Wiśniewska.
Podsumowując miniony rok starosta Leszek Kulka podziękował mediom za dobrą współpracę. Do głównych sukcesów  zaliczył inwestycje wykonane z pomocą środków zewnętrznych – rozbudowę szpitala oraz modernizację dróg powiatowych. Włodarz powiatu podkreślił, że absolutnym priorytetem samorządu powiatowego pozostaje szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców. Stąd też słowa podziękowania za rok dobrej współpracy L. Kulka skierował nie tylko pod adresem jednostek powiatowych, ale także służ (policji i straży) oraz inspekcji. Mówiąc o krokach zmierzających do poprawy stanu opieki zdrowotnej starosta podkreślił udział mieszkańców we wspieraniu Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Podał tu przykład nowego laparoskopu zakupionego przy wsparciu  Fundacji Szpital Powiatowy w Krotoszynie.
Zarówno starosta jak i przewodniczący S. Szczotka za największe niepowodzenie roku 2012 uznali likwidację Sądu Rejonowego w Krotoszynie. Decyzja ta była w ich opinii krzywdząca nie uprawniona, a także nie poparta argumentami.
Wicestarosta K.Kaczmarek omówił inwestycje drogowe wykonane w powiecie, podkreślił skuteczność Powiatowego Zarządu Dróg w aplikowaniu o środki zewnętrzne. 
Skarbnik A. Jerzak podkreślił z kolei, że rok 2012 zaliczyć można do  intensywnych okresów finansowania inwestycji. Nadchodzący rok będzie stał pod znakiem oszczędności.