Wirtualny spacer po urzędzie

II miejsce w ogólnopolskim konkursie dla nauczycielek ZSP nr 2 w Krotoszynie

W poniedziałek 10 grudnia 2012 roku w Warszawie w Centrum Prasowym PAP odbyła się uroczystość finałowa projektu Interaktywna Mapa Przemian, podczas której organizatorzy - przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji Think wręczyli zwycięzcom dyplomy. Miło nam poinformować o sukcesie dwóch nauczycielek reprezentujących Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, p. Magdalenie Zych i p. Kamilli Szperzyńskiej, które zajęły II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze sprawozdanie z obchodów Dni Funduszy Europejskich w ramach projektu Fundusze dla Polski – Interaktywna Mapa Przemian. Nauczycielki zorganizowały w czerwcu w ubiegłym roku szkolnym Dzień Funduszy Europejskich w szkole. Celem tej inicjatywy było przybliżenie tematyki funduszy unijnych. Warto uświadomić sobie, jak wiele wszyscy zyskujemy będąc w strukturach Unii Europejskiej.
Na co dzień jesteśmy świadkami zmian, jakie dzięki dotacjom unijnym zachodzą w naszym regionie, mieście, wsi. W ramach obchodów tego dnia grupy uczniów biorących udział w projektach unijnych realizowanych w naszej szkole, zaprezentowały społeczności uczniowskiej efekty swojej pracy, podzieliły się wrażeniami z warsztatów, w których brały udział, oraz z licznych wycieczek do ciekawych miejsc. Nad prezentacjami czuwali opiekunowie na co dzień prowadzący zajęcia projektowe. Nasi uczniowie spotkali się z panią Katarzyną Kucharską i panem Jarosławem Rasiem z Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych w Jarocinie. Spotkanie to było okazją do zapoznania się z zasadami funkcjonowania takiej instytucji. Ponadto zaproszeni goście opowiedzieli nam o ważniejszych projektach unijnych związanych z Wielkopolską, a zwłaszcza o tych, których realizację obserwujemy na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Ciekawym pomysłem okazało się wystąpienie uczniów, którzy tego dnia utożsamili się z jednym wybranym funduszem i opowiedzieli o nim koleżankom i kolegom. Dzięki tej inicjatywie zapoznaliśmy się z pięcioma Programami Operacyjnymi:
1.Infrastruktura i Środowisko,
2.16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
3.Kapitał Ludzki,
4.Innowacyjna Gospodarka,
5.Rozwój Polski Wschodniej.
Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat struktury funduszy UE na lata 2007 - 2013 i ich zagospodarowywania. W tym dniu został również przeprowadzony Konkurs wiedzy o funduszach unijnych i przedsiębiorczości.
Dzień Funduszy Europejskich organizowany po raz pierwszy w „Dwójce” z pewnością przybliżył wszystkim tematykę związaną z Programami Operacyjnymi, których celem jest obsługiwanie poszczególnych funduszy. Mamy nadzieję, że cała społeczność uczniowska przekonała się, jak wiele otrzymujemy korzystając z możliwości, które oferuje nam Unia Europejska.
Za zajęcie miejsca na podium szkoła otrzymała nagrodę pieniężną 1500 zł, która zostanie przeznaczona na doposażenie biblioteki szkolnej.
Miłą niespodzianką dla laureatów przybyłych do stolicy było zaproszenie do Muzeum Powstania Warszawskiego.


Kamilla Szperzyńska
nauczyciel ZSP nr 2