Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja w Muzeum Regionalnym pt. Nie ma dzieci, są ludzie

4 grudnia 2012 roku w Muzeum Regionalnym miała miejsce Konferencja pt. "Nie ma dzieci – są ludzie" związana z obchodami Roku Korczaka.
Organizatorami tego wydarzenia byli III Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu pedagogicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie oraz Przedszkole nr 7 z Oddziałami integracyjnymi „Maciuś” w Krotoszynie. W programie konferencji znalazły się wykłady wygłoszone przez pana prof. UAM Stanisława Dylaka oraz pana mgr. Adama Zdunka, dotyczące metod wychowawczych stosowanych na przestrzeni wieków.
Zaprezentowano również film zrealizowany w przedszkolu nr 7, który pokazał jak maluchy rozumieją swoje prawa: do wyrażania własnego zdania, do popełniania błędów, do szacunku i bycia sobą. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców uczniów ZSP nr 2 omówiła pani wicedyrektor Ewa Kowalska.
Konferencja miała również wspaniałą oprawę artystyczną. Przedszkolaki z „Maciusia” wystąpiły w inscenizacji „Król Maciuś Pierwszy przyjacielem dzieci”, a młodzież
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowała przedstawienie „Korczak we wspomnieniach swoich przyjaciół i współpracowników”.
Uczestnicy konferencji mogli na koniec przy dźwiękach muzyki żydowskiej skosztować koszernych potraw przygotowanych przez uczniów Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.
Konferencja jest kolejnym przykładem wzorowej współpracy kilku podmiotów życia społecznego naszego miasta.

Tekst i foto ZSP2