Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomości na sprzedaż

Starosta Krotoszyński informuje:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszone zostały wykazy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, położonych  w  Rozdrażewie, przy ul. Koźmińskiej, oznaczonych  działkami nr  137/8, nr 137/9, przeznaczone do sprzedaży.
Wykazy zostały sporządzone na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Starosta
Leszek Kulka