Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomości na sprzedaż

Starosta Krotoszyński informuje:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszone zostały wykazy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, położonych w Rozdrażewie, przy ul. Przemysłowej oznaczonych  działkami  nr 137/2, nr 137/3, nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6, nr 137/7, przeznaczone do sprzedaży.
Wykazy zostały sporządzone na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Starosta
Leszek Kulka