Wirtualny spacer po urzędzie

Zaprezentowano Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Konferencja pn. Choroby Psychiczne i zaburzenia psychiczne a szanse rehabilitacji społecznej, która odbyła się 5 grudnia 2012, zgromadziła przedstawicieli wielu szkół, instytucji społecznych i organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu. Spotkanie otworzył starosta krotoszyński Leszek Kulka, a dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski zaprezentował Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Konferencja odbyła się w auli I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Otwierając ją włodarz powiatu L. Kulka zwrócił uwagę na rosnący problem chorób i zaburzeń psychicznych. Wspomniał też, że powiat stara się sprostać nowym wyzwaniom  w tym zakresie. Rozwinięciem tej myśli była prezentacja nowego Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przedstawiając ją szef PCPR Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę na zintegrowanie działania wszystkich instytucji, które powinny wesprzeć osoby dotknięte problemami zdrowia psychicznego.

Kolejny m z prelegentów była pani Aurelia Dorosz – lekarz, psychiatra dziecięcy. Omówiła ona specyfikę zaburzeń psychicznych najczęściej dotykających dzieci i młodzież. Z kolei dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Karina Bratborska omówiła działania wspierające rodziców i nauczycieli w kontekście budowania strategii pomocy dziecku z zaburzeniami psychicznymi.

Jednym zaproszonych gości był Grzegorz Wojtanowski - ekspert z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, który omówił zjawisko ekonomii społecznej jako szansę na aktywność społeczną i zawodową osób wykluczonych w tym chorych psychicznie. Dyr. A Piotrowski poinformował, że jest duża szansa iż w roku 2013 powstaną w powiecie krotoszyńskim dwa podmioty ekonomii społecznej.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja ukazująca elementy dekoracji stołów – kompozycje wykonały osoby korzystające z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy Środowiskowej w ramach projektu „Działamy w partnerstwie”. Realizację tego projektu, dofinansowanego z konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznych” omówiła kierownik placówki Małgorzata Nyczka.

Konferencję dofinansowano ze środków:

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Oraz

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku