Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA organizacje pozarządowe !

Zaproszenie  dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału  w pracy Komisji do oceny ofert,  składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2013 rok.


    W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Starosta Krotoszyński,  uprzejmie prosi o wskazanie  swoich przedstawicieli  do pracy
w Komisji do oceny ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 roku w terminie do : 7 grudnia 2012 r.
    

Zgłoszenie  można przesłać na adres :

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10
oraz faksem pod nr 62 725 34 23 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 15 ust.2d
cyt. W skład  komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 , biorące udział w konkursie.
oraz art.15 ust.2da cyt. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3ust.3 jeżeli:


1)    żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2)    wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)    wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.   

      Spotkanie wskazanych kandydatów , którzy ze swego grona wytypują 2 członków  Komisji do oceny ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 roku odbędzie się :
10 grudnia 2012 r.  o godz. 14.00
w siedzibie Starostwa , sala konferencyjna I piętro bud. Nr 2


Krotoszyn, dnia 28 listopada 2012 r.