Wirtualny spacer po urzędzie

Tytuł ?Przyjazny Pracodawca? dla firm z powiatu

Przedsiębiorstwo  Max – Pol z Krotoszyna zostało laureatem, a  Kruk – Transport ze Zdun znalazło się w gronie wyróżnionych w konkursie „Przyjazny Pracodawca”. Konkurs ogłoszono w ramach Projektu „Flexicurity – szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy”.

Projekt zrealizowały - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze. Patronat nad nim objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Max-Pol został laureatem, a Kruk transport weszło do grona  wyróżnionych (obok firm: Europejska Grupa Doradcza i Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania” z Kalisza.)

Nasi pracodawcy zostali docenieni m.in. za warunki pracy sprzyjające pracownikom w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Wyróżnienia wręczono podczas konferencji zorganizowanej 23 listopada, w kaliskim ratuszu.

Głównym celem konkursu “Przyjazny Pracodawca” jest promowanie pracodawców, którzy wdrażają w swoich firmach ideę flexicurity oraz oferują swoim pracownikom satysfakcjonujące rozwiązania w zakresie godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
Konkurs kierowany był do pracodawców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie subregionu konińskiego i kaliskiego.

Podczas piątkowej konferencji, na której wręczano wyróżnienia, zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych w ramach projektu, przedstawiono diagnozę aktualnego stanu realizacji idei flexicurity w subregionie kaliskim i konińskim, główne bariery i ograniczenia rozwoju tej idei oraz pożądane kierunki działań interesariuszy rynku pracy. W ramach Projektu „Flexicurity – szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy” przeprowadzono badania ilościowe na próbie 1017 przedsiębiorców i pracodawców (lub ich przedstawicieli) prowadzących działalność gospodarczą i 1014 pracowników z terenu subregionów kaliskiego i konińskiego. Jak się okazało prawie połowa pracodawców nie stosuje żadnych rozwiązań związanych z flexicurity. Pozostali, a wśród nich wyróżnione firmy w swojej polityce sięgają po elementy flexicurity, m.in. po: niestandardowe formy zatrudnienia, elastyczny czas pracy, współfinansowanie rozwoju kwalifikacji pracowników, elastyczne formy zatrudnienia – informowali organizatorzy Projektu – Idea flexicurity jest szansą na „humanizację” pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Za portalem Calisia.pl. fot.:arch Max-Pol