Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

dniu 24 listopada br. w siedzibie Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera  z inicjatywy Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki odbyło się spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i innych  podmiotów oraz pracowników jednostek samorządowych powiatu krotoszyńskiego, odpowiedzialnych za  współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie prowadził Pan Marek Święs, wieloletni pracownik samorządowy i współpracownik organizacji pozarządowych, doradca i konsultant, a przede wszystkim praktyk  w zakresie zlecania, rozliczania i kontroli zadań przekazanych organizacjom pozarządowym, doświadczony trener i specjalista w zakresie zarządzania.


To wspólne szkolenie pozwoliło wypracować standardy współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządowymi. Uczestnicy podkreślali fakt, że „otwarta forma szkolenia”  dała im możliwość uściślenia interpretacji zapisów w ustawach regulujących tę współpracę przez obie zainteresowane strony i pozwoliła wyjaśnić wiele wątpliwości wynikających z praktyki realizacji zadań.  

Organizator szkolenia składa podziękowanie Dyrekcji i pracownikom  Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzeniu szkolenia.