Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie na debatę

15 listopada (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Kina Przedwiośnie odbędzie się debata poruszająca problematykę  osób z zaburzeniami psychicznymi.

Będziemy rozmawiać o sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie, ich oczekiwaniach, trudnościach i działaniach na rzecz poprawy codziennego życia. 
Do udziału w debacie zostali zaproszeni dyrektorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywności Zawodowej, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Zespołu Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Max-Pol Zakład Pracy Chronionej, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, lekarze psychiatrzy.
 
Debatę przygotowuje młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie.

Przed debatą o godz. 16.00 odbędzie się projekcja filmu  poruszającego problematykę osób z zaburzeniami psychicznymi pt. „Przebudzenia”.

Debata to kolejna inicjatywa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie w ramach realizacji projektu „Działamy razem”- w partnerstwie na rzecz aktywnej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zorganizowana w partnerstwie z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury.

Wstęp bezpłatny.
Wejściówki można odebrać w siedzibie ŚDS ul. Langiewicza 2, w godz. 7.30-15.30,  tel. 62 725 26 68

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu, pracodawców, osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe, rodziców i wszystkich  zainteresowanych tym tematem.