Wirtualny spacer po urzędzie

Wideokonferencje dostępne dla uczniów

24 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyło się  otwarcie sali multimedialnej z zestawem wideokonferencyjnym, która powstała dzięki uczestnictwu szkół Powiatu Krotoszyńskiego w projekcie „eSzkoła Moja Wielkopolska”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizują go wspólnie – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej.

W obecnej edycji „eSzkoła Moja Wielkopolska” uczestniczy 105 szkół (70 gimnazjów i 35 liceów) – w tym 5 szkół w naszego powiatu. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie każdej ze szkół realizują autorskie projekty przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Szkoły zostaną powiązane internetową platformą edukacyjną, a wzajemna wymiana doświadczeń będzie możliwa także dzięki powstającym salom wideokonferencyjnym.

W inauguracji pracy nowej sali wzięli udział m.in.: starosta Leszek Kulka, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, Aleksander Ziobro z kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty,   Andrzej Musisz (Prezes firmy Advisor z Poznania- wykonawcy zadania), Barbara Jakubek - Naczelnik Wydziału Edukacji SP oraz przedstawiciele rodziców i uczniów. Obecni byli także dyrektorzy pozostałych placówek, które uczestniczą w obecnej edycji programu – dyr. Roman Olejnik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr  2 w Krotoszynie oraz Krzysztof Broda z Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Arkadiusz Zmyślony z Gimnazjum Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim i Beata Molenda z Zespołu Szkół w Orpiszewie.  

W czasie uroczystości przeprowadzono wideokonferencję z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej w Poznaniu, której uczestnikami „po drugiej stronie” byli: Profesor Stanisław Dylak u UAM, Ryszard Stefanowski oraz przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W podobny sposób będą realizowane wykłady online, prowadzone przez profesorów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez najbliższe 2 lata, będą się one odbywały raz na dwa tygodnie, a uczestniczyć w nich będzie mogło jednocześnie ok 60 uczniów – nie tylko uczniów i LO, ale także innych placówek.

Podczas uroczystości uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie zaprezentowali projekty uczniowskie realizowane w pierwszej edycji eSzkoły.

Dyrektor Elżbieta Płóciennik podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu i tego, że sala mogła powstać w I LO. Podziękowani otrzymał dyr. R. Olejnik za współpracę szkół w projekcie, a także starosta L.Kulka, za zaangażowanie organizacyjne i finansowe powiatu. Pani dyrektor szczególne podziękowania skierowała do osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt -  nauczycielowi fizyki Robertowi Szczotce i księgowej Agnieszce Rogowskiej.

Tekst: RPK/I LO fot.:Alicja Jaruzel