Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomość na sprzedaż

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej  w  Krotoszynie, oznaczonej  działką  nr  4273/2 oraz nr 4273/3 przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).                                                         

Starosta   

Leszek Kulka