Wirtualny spacer po urzędzie

Wyróznienie dla starosty

W minioną środę, 24 października odbyło się zebranie prezesów i opiekunów kół i klubów PTTK, podsumowujące roczną działalność krotoszyńskiego oddziału. Podczas zebrania miała miejsce miła uroczystość - na wniosek prezesa Karola Piotrowskiego wysokie wyróżnienia - Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współpracę - otrzymali trzej samorządowcy: starosta Leszek Kulka, burmistrz Krotoszyna Julian Jokś i burmistrz Gminy i Miasta Zduny Władysław Ulatowski. Wręczenia wyróżnień dokonał członek kapituły odznaczeń przy Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie p. Mieczysław Woźniak. Zaznaczył przy tym, że niezmiernie rzadko kapituła decyduje się przyznawać tego rodzaju wyróżnienia samorządowcom i to w ilości 3, w jednym powiecie. Jednakże wnioski, które przygotował prezes krotoszyńskiego oddziału były tak dalece merytoryczne i dobrze uzasadnione, że oceniający je nie mieli złudzeń, że odznaczenia trafią w godne ręce.
W dalszej części zebrania ogłoszono, że pani Maria Ciombor, długoletnia działaczka PTTK otrzymała „Medal Nauczyciela Kraju Ojczystego”. Pani Maria z dumą opowiadała o kulisach otrzymania tego wysokiego wyróżnienia, które odeprała z rąk sekretarz stanu w ministerstwie oświaty i wychowania. Następnie prezes Karol Piotrowski wręczył wyróżnienia książkowe prezesom kół i opiekunom kół klubów krotoszyńskiego oddziału PTTK.

Tekst i foto W. Wronecki.