Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja Młody Kierowca

24 października 2012r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. oraz w Kinie „ Przedwiośnie ” w Krotoszynie odbyła się konferencja pt. „Młody Kierowca”. Konferencja została skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, którzy maja już uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi lub wkrótce je otrzymają. W spotkaniach w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszynie  wzięło udział około 600 uczniów. Tematyka konferencji wpisuje się w realizowany na terenie powiatu krotoszyńskiego od 2003 roku program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krotoszyński” i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Głównym celem było uświadomienie młodym kierowcom, że przy poruszaniu się pojazdami po drogach bardzo ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów.
 
W czasie konferencji poruszono następujące zagadnienia:
-„Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego” przedstawił podinspektor Włodzimierz Szał.
- prelekcję zatytułowaną „Wpływ środków psychoaktywnych na kierowców” wygłosiła mgr Agata Hornik-Marek – psycholog.
- prelekcję pt. „Stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo” przedstawił
dr  Grzegorz Feliczak – rzeczoznawca  samochodowy. Spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna pt. „Masz jedno życie”.
W konferencji uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie mł. insp. Mariusz Jaśniak.
Organizatorzy Konferencji dziękują dyrekcji ZSP w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w organizacji konferencji.
Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.

Opracował: A. Wichłacz