Wirtualny spacer po urzędzie

Kamera termowizyjna dla strażaków

W dniu 17 października 2012r. w Komendzie Powiatowej PSP, odbył się uroczysty apel w związku z wizytacją jednostki przez Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Marka Kowalskiego. W trakcie apelu krotoszyńscy strażacy otrzymali na wyposażenie kamerę termowizyjną. Inicjatywa zakupu kamery  została podjęta na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w miesiącu maju br. Na apel Starosty Krotoszyńskiego Leszeka Kulki o wsparcie finansowe zakupu kamery pozytywnie odpowiedziały wszystkie samorządy gminne powiatu krotoszyńskiego. Zakupiona kamera przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Posłuży do nieinwazyjnego wykrywania i lokalizowania różnych zagrożeń.
Kamerę termowizyjną na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie mł.bryg. Roberta Rutkowskiego  przekazał w asyście Wicestarosty Krzysztofa Kaczmarka Burmistrzów i Wójta gmin powiatu krotoszyńskiego nadbrygadier Wojciech Mendelak Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość stała się okazją do podziękowania samorządowcom powiatu krotoszyńskiego za dobrą współpracę i wsparcie finansowe działań podejmowanych przez Komendę Powiatową PSP. Nadbrygadier Marek Kowalski-Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił Burmistrzów,Wójta  Medalem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Wsród wyróżnionych znalazł się również Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Szczotka oraz Sakretarz Powiatu i jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Strażay Pożarnych Edward Kozupa.
W uroczystości  wziął  udział poseł na Sejm RP Maciej Orzechowski.

Opracował: A.Wichłacz
Fot. str.Szymon Kujawa