Wirtualny spacer po urzędzie

KONKURS RECYTATORSKI

18 października w sali Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbyła się XI edycja  Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni  o tematyce patriotycznej.
Organizatorami Konkursu były- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie przy wsparciu finansowym  Starostwa Powiatowego W Krotoszynie.

W Konkursie udział wzięło 12 recytatorów z  ZSP nr3, ZSP nr 2, ZSP 1, I LO,  II LO oraz Gim nr 4.
Przed Konkursem uczniowie ZSP nr 1 przygotowali nagłośnienie, dekorację sali oraz poczęstunek dla uczestników i  ich opiekunów.
Po powitaniu uczestników i opiekunów, prezes ZP LOK w Krotoszynie Antoni Azgier w imieniu ZG LOK  odznaczył panią Dyrektor ZSP nr 1 Mirosławę Cichowlas brązowym medalem „Za zasługi dla LOK” za długoletnią pomoc w organizacji Konkursów  oraz przygotowywanie uczniów do eliminacji powiatowych i wojewódzkich.  Następnie rozpoczęły się przesłuchania, którym towarzyszyło spore napięcie i wiele rzęsistych braw od  publiczności. W roli jurorów wystąpiły panie Mirosława Cichowlas, Joanna Olejniczak, Ewa Ostój i Izabella Piasna. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji młodzież udała się na słodki poczęstunek, a jurorki na posumowanie, które w tym roku było bardzo sprawne i doprowadziło do wyłonienie najlepszych recytatorów i  śpiewaków.
W kategorii recytacja: 1.Emilia Gąsiorkiewicz  II LO,  2.Joanna Krawczyk  II LO opiekunką obu dziewcząt  jest Alicja Kryszkiewicz-Świst, 3.Magdalena Tomczyk z I LO op Maciej Czachorek.
W kategorii poezji śpiewanej: 1.Wiktoria Wujczyk Gim 4 op Karol Kaj,  2.Marta Rettig  ZSP 1 op Ewa Ostój  i 3.Karolina Król  I LO op Maciej Czachorek.
Podsumowania Konkursu dokonała przewodnicząca jury pani Mirosława Cichowlas, która wraz naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Andrzejem Wichłaczem wręczała pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Specjalne podziękowanie otrzymali  także wszyscy nauczyciele przygotowujący młodzież  do tego Konkursu. Zgodnie z regulaminem Konkursu recytatorzy, którzy zajęli po dwa pierwsze miejsca w obu kategoriach zastali zakwalifikowani do Konkursu wojewódzkiego, który odbędzie się  27 X 2012 w Poznaniu. Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom, a reprezentantom Krotoszyna życzymy sukcesów w Poznaniu.

Tekst:Prezes ZP LOK w Krotoszynie  Antoni Azgier