Wirtualny spacer po urzędzie

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Krotoszynie

W dniu 25 września  2012r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyło się spotkanie założycielskie koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Spotkanie otworzył Leszek Kulka Starosta Krotoszyński. Zarzad Główny Towarzystwa reprezentował członek Prezydium Pan Janusz Sałata oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  Towarzystwa Pan Andrzej Szymankiewicz. Deklaracje przystąpienia do Towarzystwa złożyło 18 osób.

Władze koła wybrano w nastepującym składzie:

- dr Edward Jakiel – prezes koła
- dr Michał Pietrowski – wiceprezes
- mgr Alicja Banaszek – skarbnik
- mgr Antoni Korsak – sekretarz
- mgr Antczak Beata – członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

- mgr Maciej Bradborski – przewodniczący
- mgr Katarzyna Jackowska – członek
- mgr Arkadiusz Szwarc – członek
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, z siedzibą Zarządu Głównego powstało w dniu 30 stycznia 1989 roku, z inicjatywy grupy członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia Powstania Wielkopolskiego i jest stowarzyszeniem kontynuującym tradycje powstańcze, działającym na rzecz upowszechniania historii i wartości związanych ze zwycięskim czynem niepodległościowym 1918/1919 roku.
Myśl o utworzeniu Towarzystwa zrodziła się z potrzeby i oczekiwań środowiska powstańczego. Wiek i nieubłaganie zmniejszające się z tego powodu szeregi żyjących powstańców ograniczały działalność Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego.
Głównym celem działalności Towarzystwa jest zachowanie w pamięci i świadomości społeczeństwa zwycięskiego czynu Wielkopolan i jego historycznego znaczenia dla odrodzonej po latach zaborów Ojczyzny – II Rzeczypospolitej, głównie poprzez upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, tradycji patriotyzmu, odpowiedzialności obywatelskiej i wielkopolskiej organizacji oraz pracowitości.
Towarzystwo zrzesza przedstawicieli rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego  oraz osoby zainteresowane kontynuacją tradycji i wartości, które legły u podstaw zwycięskiego zrywu niepodległościowego.
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego działają głównie w miejscowościach objętych zrywem niepodległościowym 1918/1919 roku, a więc obejmują one obszar województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskie-go. W województwach tych istnieją Zarządy Oddziału Towarzystwa. Kół aktualnie jest 51 i działają one ponadto w Legnicy, Szczecinie i Warszawie.
Cele swojej działalności Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego realizuje m.in. poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, sesji popularno-naukowych, konkursów, rajdów „Szlakiem Walk Powstanie Wielkopolskiego”, zlotów młodzieży ze szkół i  harcerzy. Współdziała z władzami państwowymi i samorządowymi w organizowaniu obchodów kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz zapewnianiu opieki nad pomnikami i miejscami pamięci czynu ludu wielkopolskiego. Gromadzi i zabezpiecza dokumenty oraz eksponaty związane z Powstaniem Wielkopolskim. Towarzystwo było inicjatorem otwarcia w Poznaniu w odwachu na Starym Rynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego.