Wirtualny spacer po urzędzie

Jubileusz 50-lecia jednostki

W dniu 15 września 2012r. odbyły się obchody „Jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia działalności przez jednostkę inżynieryjno-budowlaną w Krotoszynie” w formie spotkania koleżeńskiego byłych żołnierzy i pracowników wojska. W obchodach wzięło udział ok. 150 osób aktywnie uczestnicząc w poszczególnych punktach programu tej uroczystości. Obchody rozpoczęto 14 września złożeniem wiązanki i zapaleniem zniczy przy pomniku Pułku Strzelców Wielkopolskich na krotoszyńskim cmentarzu.

W dniu następnym na murze Starostwa Powiatowego odsłonięto tablicę upamiętniającą funkcjonowanie jednostek i instytucji inż.-bud. w krotoszyńskich koszarach przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Tablicę odsłoniła delegacja najstarszych żołnierzy i pracowników wojska w osobach Ludwik Mierzejewski, Przewoźny Józef, Ryszard Ostałowski. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Krzysztof Dominiak Dyrektor Wojskowego Zakładu Remontowo-Budowlanego, który kontynuuje tradycje jednostek wojskowych, Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, Wicestarosta Krzysztof Kaczmarek  oraz Maciej Orzechowski Poseł na Sejm RP. Z kolei ksiądz Prałat Adam Modliński dokonał poświęcenia tablicy. Następnie w Krotoszyńskiej Farze odbyła się Msza św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy i pracowników wojska. Po Mszy św. uczestnicy Jubileuszu wzięli udział w części oficjalnej w kinie Przedwiośnie. Okolicznościowy program artystyczny zaprezentowały: dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie pod kierownictwem Hanny Sztuki i Grzegorza Polańskiego oraz Krotoszyńska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Roberta Kaczorowskiego. Ostatnim punktem programu było spotkanie w restauracji Cristal. Z okazji Jubileuszu została wydana broszura „Historia i działalność jednostek inżynieryjno-budowlanych w Krotoszynie (w 50 lecie utworzenia)”, płyta z archiwalnymi zdjęciami, okolicznościowa plakietka, płyta dokumentująca przebieg Jubileuszu.

Tekst: J.Pawlik, Foto: M.Pawlik