Wirtualny spacer po urzędzie

Puchar dla drogowców

W piątek w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie odbyła się skromna uroczystość z okazji otrzymania przez tę instytucję nagrody inwestorskiej w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym - Modernizacja 2012.

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Związku Powiatów Polskich. Była to XVI edycja tego konkursu.
W tym roku napłynęło ponad 900 zgłoszeń w trzynastu kategoriach modernizacji, były to miedzy innymi obiekty: mieszkalne, hotelarsko-turystyczne, szkolne, przemysłowo-inżynieryjne, zabytkowe, sportowe a także drogi.
Organizatorzy zdefiniowali „modernizację”, jako realizację samodzielnego przedsięwzięcia odtworzeniowo-modernizacyjnego zakończonego trwałym efektem użytkowym.  
Regulamin konkursu przewidywał w każdej grupie tylko jedną główną nagrodę i jedno wyróżnienie, a także nagrody specjalne z puli głównych organizatorów.
Zarząd Dróg z Krotoszyna startując w grupie inwestorów otrzymał Nagrodę Specjalną Związku Powiatów Polskich za modernizacje ciągu ulic powiatowych i gminnych.
Gala wręczenia nagród odbyła się w środę 29 sierpnia br. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie gdzie dyrektor Krzysztof Jelinowski odebrał okazały puchar i dyplom z rąk Rudolfa Borusiewicza Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich.
W krotoszyńskim spotkaniu uczestniczyli między innymi Burmistrz Julian Jokś i Starosta Leszek Kulka. Dyrektor PZD oświadczył zgromadzonym, że cieszy go to wyróżnienie, które jest potwierdzeniem dobrego zainwestowania oddanych mu do dyspozycji środków, których - jak dodał, nie zawsze jest tyle, by zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców.
Przedstawiciele samorządów złożyli na ręce dyrektora gratulacje pracownikom Zarządu a także właścicielom firmy Gembiak – Mikstacki, którzy w tym konkursie, jako wykonawcy, otrzymali nagrodę ogólnopolskiego pisma „Profile”.