Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór do projektu

Projekt jest realizowany w ramach środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 70.099,00 zł.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
- osoby z zaburzeniami psychicznymi (dorosłe, chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie) - gr. A
- rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi - gr. B W ramach projektu dla osób z zaburzeniami psychicznymi (gr. A) proponujemy:
1. Kurs dekorowania sal, stołów i potraw z elementami carvingu (nauka rzeźbienia w warzywach i owocach)
- zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach po 15 osób:
1 grupa- dekorowanie potraw z elementami carvingu  
2 grupa- dekoracje sal i stołów na różne okoliczności z elementami florystyki –  
- zajęcia dla obu grup przewidziane są 2 x w miesiącu w godz. 15.30-18.30  (np. w czwartki – do uzgodnienia )
Pierwsze zajęcia odbędą się 13 września w siedzibie ŚDS
2. Klub Umiejętności Społecznych
- spotkania odbywać się będą 1 x w tygodniu w godz. 15.30-18.30 ( np. w środy – do uzgodnienia)
- jest to forma otwarta dla wszystkich chętnych uczestników projektu
- w planie m.in. treningi: dbania o własny wizerunek, autoprezentacji, komunikacjiinterpersonalnej, asertywności, poszukiwania pracy oraz  wyjazdy do kina, teatru, rajd pieszy i rowerowy, nornic walking, fotografowanie.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 września w siedzibie ŚDS

W ramach projektu dla rodzin (gr. B) proponujemy:
1. Weekendowy „Kurs opieki nad osobą niepełnosprawną”
- zajęcia  odbywać się będą w 1-en weekend w miesiącu (sobota, niedziela- do
  uzgodnienia ), łącznie 64 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych,
- kurs odbędzie się w siedzibie ŚDS oraz w pracowni zabiegów higienicznych Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie przy. ul.Mickiewicza
- jest to propozycja dla 20 osób
Pierwsze zajęcia odbędą się 22 i 23 września w siedzibie ŚDS.
Podczas w/w spotkań klubu i kursów zorganizowana będzie kawa, ciastko oraz gorący posiłek

Spotkania, zajęcia i kursy poprowadzą specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, pielęgniarstwa, terapii zajęciowej oraz praktycy współpracujący z osobami niepełnosprawnymi.

Propozycja wspólna dla obu grup (A i B) to:

1. Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych działających w regionie Wielkopolski, czyli 2 wyjazdy dla uczestników projektu, do modelowo działających spółdzielni socjalnych.

Poza tym w ramach projektu zorganizowane zostaną:
1. Festyn Integracyjny w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego- impreza otwarta dla mieszkańców powiatu
2. Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Mój i Twój Świat” skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z terenu powiatu
3. Projekcja 2-óch filmów w kinie Przedwiośnie, poruszająca problemy osób z zaburzeniami psychicznymi, połączona z debatą społeczną z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, seniorów i rodziców
4. Konferencja poświęcona  aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest podpisanie kontraktu socjalnego

Zapisy do udziału w projekcie do końca sierpnia 2012

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu, planowanych działań oraz warunków naboru udzielają:  Małgorzata Nyczka, Małgorzata Garbarek – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie ul. Langiewicza 2, w godz. 7.30-15.30 osobiście lub pod nr telefonu 62 7252668.
Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych działań będą podawane na bieżąco na stronie www.sds.krotoszyn.pl oraz stronach internetowych powiatu, gminy w prasie lokalnej i na plakatach.  

Realizacja projektu potrwa  od 20 sierpnia do 31 grudnia 2012r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!