Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej  w  Zalesiu Małym, oznaczonej  działką  nr  325/12 przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

                                                                                                                     Starosta
                                                                                                             Leszek Kulka