Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

 XXII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego  odbędzie się  w piątek 25 maja 2012 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

                                     Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego    Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2011 r. ze szczegółowym uwzględnieniem realizacji inwestycji oraz bieżącej sytuacji finansowej.

8.    Stan sanitarno-epidemiologiczny w Powiecie Krotoszyńskim                 w 2011 r.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyłączenia I Liceum Profilowanego w Krotoszynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Krotoszynie,

b)    wyłączenia II Liceum Profilowanego w Krotoszynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie,

c)    wyłączenia Liceum Profilowanego w Koźminie Wlkp.                   z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.,

d)    likwidacji I Liceum Profilowanego w Krotoszynie,

e)    likwidacji II Liceum Profilowanego w Krotoszynie,

f)     likwidacji Liceum Profilowanego w Koźminie Wlkp.,

g)    przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Jana Pawła    II w Krotoszynie o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.

h)    przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koźminie Wlkp.  o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,

i)     przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Specjalnej  w Krotoszynie o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,

j)     zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/226/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krotoszynie

k)    zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/230/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

l)     zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/233/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Krotoszynie,

m)   zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/237/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim

n)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XVI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie  budżetu na 2012 r.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11.  Zapytania i wolne głosy.

12.  Zamknięcie obrad.