Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowy Dzień Strażaka

Piątek, 11 maja 2012 roku, to dzień w którym świętowali krotoszyńscy strażacy. Tuż przed godzina 12:00 na placu komendy ustawiły się pododdziały złożone z Pocztu Flagowego i Pocztów Sztandarowych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków w galowych mundurach. Jak zaznaczył mł. bryg. Mariusz Przybył Komendant Powiatowy PSP z Krotoszyna „wspólne świętowanie PSP i OSP miało potrójny charakter - Obchody Dnia Strażaka, obchody przypadającego w tym roku jubileuszu Dwudziestolecia Powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz odsłonięcie i pobłogosławienie figurki św. Floriana przed Komendą Powiatową”. Uroczystości w Krotoszynie swoją obecnością zaszczycili: Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – mł. bryg. Robert Klonowski, Starosta Krotoszyński –  Leszek Kulka, Wice Starosta Krotoszyński – Krzysztof  Kaczmarek, Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Szczotka wraz z radnymi Rady Powiatu, Burmistrza Krotoszyna- Julian Jokś wraz z Burmistrzem zaprzyjaźnionego miasta Brummen Nielsem Joosten i towarzyszącymi osobami, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna Zofia Jamka, Skarbnik Miasta i Gminy Krotoszyn - Grzegorz Galicki, Burmistrz Kobylina- Bernard Jasiński, Wice  Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – Jarosław Ratajczak, Burmistrz Sulmierzyc - Piotr Kaszkowiak, Sekretarz Zdun - Mirosław Chmielarczyk, Komendant Powiatowy PSP z Rawicza   bryg. Sławomir Rojda, Asystenta Posła Macieja Orzechowskiego - Miłosz Zwierzyk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Krotoszynie  – dh Jacek Wybierała wraz z Komendantami Miejsko Gminnymi, Prezesami Miejsko Gminnymi oraz sztandarami gminnymi, Kawalerowie Złotego znaku Związku, Zastępca Dyrektora PUP Krotoszyn- Małgorzata Grzempowska Dyrektor SP-ZOZ w Krotoszynie – Paweł Jakubek, Dyrektor banku BGŻ w Krotoszynie Iwona Żukowska, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Krotoszyńskiego - Andrzej Wichłacz, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Krotoszynie – Ryszard Górka, Komendant Powiatowy Policji - insp.  Wojciech Kasprowicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji- podinsp.  Karol Budziński, Komendant Straży Miejskiej – Waldemar Wujczyk, Kapelan krotoszyńskich strażaków - ks. kan. Ryszard Dziamskiego, Przedsiębioryc krotoszyńscy - Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki, Józef Januszkiewicz, Waldemar Ziembiński, Przedstawicieli prasy i mediów.
 
Na początku uroczystości jej dowódca złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Robertowi Klonowskiemu, po czym nastąpił przegląd pododdziałów i podniesienia flagi na maszt.
W dalszej części wyróżnieni strażacy otrzymali dyplomy, odznaczenia i medale.
Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski,
Medal z okazji 20 lecia  powołania Państwowej Straży Pożarnej otrzymał  Starosta Krotoszyński Pan Leszek Kulka,
Dyplom z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Przybył Mariusz, mł. bryg. Niciejewski Tomasz, mł. bryg. Rutkowski Robert, mł. bryg. Mieloch Andrzej, mł. bryg. Kalak Marek, st. kpt. Kalak Janusz, st. kpt. w stanie spoczynku Szymczak Witold, kpt. Kulawski Dariusz, asp. sztab Piduch Sławomir, asp. sztab. Rybka Dariusz, asp. sztab. Zasieczny Mariusz, asp. Kopka Piotr, asp. Nowicki Piotr, st. ogn. Bartkowiak Stanisław, st. ogn. Bocian Krzysztof, st. ogn. Kramarczyk Tadeusz, st. og. Mąkowski, Stanisław, st. ogn. Pawlicki Paweł, st. ogn. Skrzypczak Hieronim, st. ogn. Skrzypczak Stanisław
Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi otrzymali: Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki Właściciele Firmy Gembiak – Mikstacki.
Złote Medale za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: asp. sztab. Dariusz Rybka i st. ogn. Dariusz Szymczak
Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali asp. Łukasz Kliś, a Brązowe Medale zza Zasługi dla Pożarnictwa mł. kpt. Sławomir Włodarczyk i st. sekc. Paweł Flajszer.
Medalem Semper Wigilant – Wiecznie czuwający odznaczony został Dh Zenon Świderski
Dzień Strażaka to także odpowiedni moment do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe. Do stopnia młodszego brygadiera awansowani zostali: Starszy kapitan Marek Kalak i Starszy kapitan Andrzej Mieloch, do stopnia starszego kapitana awansowana została kapitan Małgorzata Olejnik. Do stopnia kapitana awansowany został młodszy kapitan Dariusz Kulawski, do stopnia starszego sekcyjnego awansowali sekcyjni: Piotr Bielawski, Paweł Flajszer, Tomasz Ostój, do stopnia starszego strażaka awansowali strażacy: Piotr Florkowski, Sikora Tomasz, Radosław Urbaniak.

W czasie uroczystości nagrody i dyplomy odebrali także laureaci konkursu plastycznego.
I grupa 6 – 8 lat
1.    Kamil Witek – Szkoła Podstawowa w Roszkach                                               
2.    Agnieszka Łagódka - Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krotoszynie
3.    Weronika Nadstawska – Szkoła Podstawowa w Roszkach
II grupa 9 – 12 lat
1.    Angelika Zielonka – Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krotoszynie
2.    Julia Witek - Szkoła Podstawowa w Roszkach                                               
3.    Kamil Frąckowiak - Szkoła Podstawowa Nr 8 im Marii Skłodowskiej – Curie
                                       w Krotoszynie
III grupa 13 – 16 lat
1.    Franciszka Hałas – Gimnazjum w Kobylinie
2.    Jan Majnert – Gimnazjum w Kobylinie
3.    Anna Karolczak – Zespół Szkół w Zdunach
Prace wyróżnione:
-    Anety Dembskiej – Szkoła Podstawowa im Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie,
-    Jana Maćków – Szkoła Podstawowa Nr1 im, Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.

W dalszej części uroczystości głos zabrał mł. bryg. Mariusz Przybył Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie, który w swym wystąpieniu przedstawił historię powstania i wykonania pomnika św. Floriana, który „jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako Patron strażaków, a więc tych, którzy wierni przekazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi". Pomnik stanął przed Komenda Powiatową.
Kontynuując Komendant Powiatowy mówił „W związku z powyższym podjęliśmy inicjatywę by przed budynkiem naszej Komendy stanął nasz patron i był wizerunkiem strażaków. Symbolem męczeństwa na której stoi figurka świętego Floriana jest polny kamień, gdyż jak legenda głosi święty Florian będąc związany z kamieniem młyńskim na szyi został wrzucony do rzeki.  
Inicjatywę naszą poparli fundatorzy w osobach
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Krotoszynie - Dh. Edwarda Kozupy, który ufundował figurkę świętego Floriana.
asp. sztab. Mariusza Zasiecznego D-ca zmiany JRG Krotoszyn, który ufundował kamień,
Panowie Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki Właściciele Firmy Gembiak-Mikstacki - wykonali chodnik wokół kamienia,
Pan Starszy Cechu - Józef Januszkiewicz - tablicę pamiątkową z myślą Bolesława Chomicza: "każdy choć na skromnym swym posterunku niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia"
W podziękowaniu za zrozumienie naszej inicjatywy i ufundowanie pomnika fundatorzy otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego pamiątkowe statuetki.  
Poświęcenia pomnika dokonał kapelan krotoszyńskich strażaków ksiądz kanonik Ryszard Dziamski.
Po zakończeniu oficjalnej części strażacy spotkali się przy tradycyjnej strażackiej grochówce.

Tekst: mł. bryg. Tomasz Niciejewski
Foto: str. Szymon Kujawa