Wirtualny spacer po urzędzie

Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków  pn. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”. MAC pomoże samorządom budować internetowe sieci szerokopasmowe a Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” poprowadzi projekt Latarników Polski Cyfrowej – animatorów wspierających.

Jak zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej?

Kluczowym elementem działań projektowych na rzecz cyfrowej edukacji Polaków, będzie zaproszenie do współpracy i przeszkolenie
2600 lokalnych animatorów działań wprowadzających w świat Internetu – nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej.


Uwaga: Latarnicy potrzebni są w szczególności w gminach wiejskich i małych miastach!


Przeszkoleni w ramach unikalnego programu trenerskiego Latarnicy prowadzić będą atrakcyjne działania uświadamiające i edukacyjne
w swoich lokalnych środowiskach, korzystając ze wsparcia doradczego centrum kompetencji cyfrowych stworzonego w ramach Projektu.
Otrzymają także bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, multimediów, biblioteki edukacji cyfrowej i wielu narzędzi pomocnych
w organizowaniu zajęć z osobami z pokolenia 50+ w środowiskach wiejskich i małych miastach. Ponadto 200 z nich – zwycięzców w konkursie ogłoszonym w 2012 roku – otrzyma granty finansowe na realizację programu działań w swoim lokalnym środowisku w ciągu 18 miesięcy.
Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, gotowych podjąć się dzieła zachęcenia przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Projekt traktujemy, jako wyzwanie przede wszystkim dla lokalnych liderów, społeczników, pracowników bibliotek, animatorów kultury i wolontariuszy.

Latarnik Polski Cyfrowej powinien znaleźć się w każdej polskiej gminie!

Włącz się!

Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Latarnika Polski Cyfrowej zapraszamy do wypełnienia ankiety w serwisie:
http://www.latarnik.mwi.pl lub w profilu: http://www.facebook.com/polskacyfrowa.
 
Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Michał Golemo ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – koordynator działań Latarników  Polski Cyfrowej (+48 502 358 454).

 

G.Z. WOŚRiL