Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz lokalu użytkowego znajdującego się  w budynku stanowiącym własność Powiatu Krotoszyńskiego, położonego: w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, posadowionego na działce oznaczonej  nr 1910/11,przeznaczonego do oddania w najem, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
                                                                                            
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego   
Leszek Kulka