Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego, położonej:  w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego, oznaczonej działką nr 1913/4 o powierzchni 0,0149 ha,przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
                                                                                                                                                                                      Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego   
Leszek Kulka