Wirtualny spacer po urzędzie

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Powiat Krotoszyński był współgospodarzem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.  Z tej okazji do Krotoszyna przybyli 24 kwietnia 2012r. pracownicy służb konserwatorskich z całego regionu. Spotkanie poprowadził Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Aleksander Starzyński. Gościem obchodów był Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Dąbrowski.

Przybyłych do Krotoszyna gości przywitali –  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków A. Starzyński ,poseł Maciej Orzechowski oraz starosta Krotoszyński Leszek Kulka. Krotoszyński parlamentarzysta złożył pracownikom służb konserwatorskich życzenia z okazji ich święta, mówił także o tym jak ważna jest dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym troska o zabytki. Starosta krotoszyński L. Kulka opowiedział zebranym o staraniach krotoszyńskich samorządów na rzecz ochrony zabytków w powiecie. Zwrócił uwagę na zaangażowanie tak powiatu jak i samorządów gminnych w inwestycje przy obiektach zabytkowych. Mówił zarówno o inwestowaniu w zasoby komunalnego, jak i o dotacjach udzielanych podmiotom prywatnym i parafiom. Włodarz powiatu podziękował też służbom konserwatorskim – zwłaszcza kaliskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków kierowanej przez panią Beatę Matusiak za owocną współpracę.
Tego dnia również konserwatorzy mieli wiele ciepłych słów dla osób, które zasłużyły się w ratowaniu wielkopolskich pomników przeszłości. Odznakę „Za opiekę nad zabytkami otrzymali” m.in. starostowie: krotoszyński Leszek Kulka, poznański – Jan Grabkowski, kościański Andrzej Jęcz oraz duchowni Ks. Infułat Tadeusz Szmyt, ks. Prałat Adam Modliński i pracownicy delegatury kaliskiej WUOZ panie Dorota Rutkowska, Joanna Niekrasz i Maria Mikołajczyk.
Odznaczenia wręczali A.Starzyński i J. Dąbrowski, który w imieniu Ministra Bogdana Zdrojewskiego przekazał gratulacje samorządom oraz życzenia pracownikom służb konserwatorskich.
Uroczystość miała miejsce w auli I LO w Krotoszynie. Następnie uczestnicy obchodów przeszli spacerem przez Krotoszyn podziwiająca m.in. budynek Urzędu Miejskiego kościół św. Andrzeja Boboli i Pałac Gałeckich, a także zrewitalizowaną część miasta. Spotkanie zakończyło się w kościele farnym, gdzie rolę gospodarza pełnił ks. A Modliński, a kaliska konserwator pani Beata Matusiak opowiedziała o dziejach zabytku. Farę nieprzypadkowo wybrano na miejsce spotkania. Świątynia ta  bowiem w ostatnim czasie została pieczołowicie odresturowana dzięki solidarnej pomocy parafian, resortu kultury,  samorządu województwa oraz samorządów gminnego i powiatowego.
Zwieńczeniem spotkania był koncert obchodzącego w tym roku 20-lecie istnienia Krotoszyńskiego Chóru Kameralnego.