Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolenie oraz ćwiczenia służb powiatowych "LASY 2012"

W dniu 20 kwietnia br. na terenie Urzędu Gminy Rozdrażew odbyły się ćwiczenia aplikacyjne związane z pożarem lasu połączone z ćwiczeniami praktycznymi w Leśnictwie Sokołówka z udziałem wójta Mariusza Dymarskiego i wicestarosty Krzysztofa Kaczmarka.

Podczas spotkania – starszy kapitan Janusz Kalak omówił zadania straży. Rolę policji omówił podinspektor Karol Budziński. Kierownik pogotowia ratunkowego lek. med. Marek Palka omówił działania służb medycznych. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krotoszyn Wiesław Buliński zapoznał zebranych ze specyfiką lasów w Nadleśnictwie Krotoszyn, a pani Renata Wencławiak specjalista ds. ochrony lasu omówiła postępowanie na wypadek pożaru  w Nadleśnictwie Krotoszyn. Natomiast Andrzej Wichłacz – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego starostwa przedstawił rolę i zadania Powiatowego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,  a Janusz Kałmucki – inspektor w Referacie USC, spraw obywatelskich i społecznych gminy przedstawił role i zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Ośrodka Alarmowania.                    
Ćwiczenia praktyczne rozpoczęły się o godzinie 13.00, w których wzięły udział zastępy JRG  PSP Krotoszyn, OSP Roszki, OSP Rozdrażew, OSP Nowa Wieś, Pogotowie Ratunkowe, Policja.