Wirtualny spacer po urzędzie

Wielkopolski Konkurs Statystyczny - wielki sukces Dwójki

Zakończyła się czwarta edycja Wielkopolskiego Konkursu Statystyka Mnie Dotyka - dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowanego z okazji Dnia Statystyki Polskiej pod Honorowym Patronatem Pani Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Pana prof. dra hab. Emila Panka – Dziekana Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowanie Konkursem było rekordowe. Udział zadeklarowało bowiem 117 zespołów, a ostatecznie prace nadesłało 69 zespołów uczniowskich z 21 szkół z całej Wielkopolski. Wielki sukces w Konkursie osiągnął zespół uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie – Katarzyna Mielcarek, Dominika Mikołajczyk i Angelina Stelmach, który zajął pierwsze miejsce. Tematem zadania konkursowego było przeprowadzenie badania statystycznego na temat wykorzystanie Internetu do zakupu towarów i usług. Opiekunem zespołu konkursowego był nauczyciel p. Jan Urbaniak.

18 kwietnia 2012 r. w Auli UAM w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie, w której uczestniczył zwycięski zespół wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły p. Romanem Olejnikiem. Uroczystość odbyła się w trakcie sesji inauguracyjnej Kongresu Statystyki Polskiej, z udziałem wybitnych statystyków z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, co stało się dodatkowym wyróżnieniem dla  nagrodzonych szkół. Laureatki Konkursu z Krotoszyna otrzymały cenne nagrody rzeczowe w postaci laptopów. Gratulacje i nagrody wyróżnionym zespołom wręczali prezes GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu dr Jacek Kowalewski, przewodniczący Komisji Konkursowej dr Kazimierz Kruszka oraz przedstawiciel sponsora Konkursu – firmy Esri Sp. z o.o. Kolejny sukces „Dwójki”, posiadającej prestiżowy certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego i kształtowania przez szkołę umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej.
Nagrodzone prace oraz informacje na temat Kongresu Statystyki Polskiej opublikowane są na stronie internetowej www.stat.gov.pl/poznan

Tekst, foto ZSP 2