Wirtualny spacer po urzędzie

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Dnia 04 kwietnia 2012 r. został rozstrzygnięty etap powiatowy XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. 
Organizatorem eliminacji powiatowych był Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie  przy współpracy urzędów gmin.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku  od 5 do 16 lat oraz wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej – bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na następujące grupy:
           I grupa – grupa młodsza szkoły podstawowej: 5 – 8 lat;
          II grupa – grupa średnia szkoły podstawowej: 9 – 12 lat;
         III grupa – grupa starsza gimnazjum: 13 – 16 lat;
         IV grupa – wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej.
Na konkurs wpłynęło 48 prac z całego powiatu, z tego ze:
- szkół podstawowych i przedszkoli – 36 prac,
- gimnazjów  - 11 prac,
- świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej – 1 praca.
Jury konkursu wyłoniło w poszczególnych grupach następujących zwycięzców:

I grupa
I miejsce – Kamil Witek
Szkoła Podstawowa w Roszkach – opiekun Barbara Wachowiak
II miejsce – Agnieszka Łagódka
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie – opiekun Zdzisława Wujczyk
III miejsce – Weronika Nadstawska
Szkoła Podstawowa w Roszkach – opiekun Barbara Wachowiak

II grupa
I miejsce – Angelika Zielonka
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie – opiekun Zdzisława Wujczyk
II miejsce – Julia Witek
Szkoła Podstawowa w Roszkach – opiekun Barbara Wachowiak
III miejsce – Kamil Frąckowiak
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Krotoszynie –
opiekun Maria Augustyniak
III grupa
I miejsce – Franciszka Hałas
Gimnazjum w Kobylinie – opiekun Maria Hałas
II miejsce – Jana Majnert
Gimnazjum w Kobylinie – opiekun Maria Hałas
III miejsce – Anna Karolczak
Zespół Szkół w Zdunach – opiekun Adam Szczuraszek

Jury wyróżniło prace:
- Anety Dembskiej – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole  w Kobylinie – opiekun Mirosław Bąkowski,
- Jana Maćków –– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. - opiekun Beata Ratajczyk - Krysiak,
                                                                                                                 
Prace nagrodzone pierwszym miejscem zostaną wysłane na etap wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Poznaniu.
Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 11 maja br. podczas powiatowych uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Krotoszynie.