Wirtualny spacer po urzędzie

Bezpieczeństwo imprez masowych

W ramach realizacji programu „Bezpieczny Powiat Krotoszyński” w dniu 29 lutego 2012 r.  odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego spotkanie szkoleniowe dotyczące  bezpieczeństwa imprez masowych w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 20 marca 2009 r. oraz zbliżającej się imprezy EURO 2012 .W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy- właściciele hoteli z terenu naszego powiatu. W imieniu Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki zebranych powitał Andrzej Wichłacz  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego podkreślając wagę zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo imprez masowych.
Znajomość nowej ustawy i właściwe jej wdrażanie ma niebagatelne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprez masowych.
Inspektor  Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ewa Fudała  zapoznała zgromadzonych z nową ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
O roli policji w zabezpieczeniu imprez masowych  mówił podinsp. Karol Budziński Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Podinsp. Budziński zwrócił uwagę na ścisłe przestrzegania terminów oraz wymagań  jakie wprowadza nowa ustawa w stosunku do organizatorów i uczestników imprezy masowej.
Obowiązki organizatora w odniesieniu do klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej przedstawił Janusz Głuch , Przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.
Warunki sanitarno – epidemiologiczne jakie musi spełnić organizator imprezy masowej uszczegółowił Stanisław Kosiarski , Asystent Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie aspirant sztab. Sławomir Piduch  przedstawił warunki przeciwpożarowe jakie musi spełnić organizator imprezy masowej.