Wirtualny spacer po urzędzie

Profesjonalny Urząd. Program wsparcia administracji samorządowej

Powiat Krotoszyński wraz z Partnerami - Urzędem Miasta i Gminy w Buku, Urzędem  Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, Urzędem Miasta i Gminy Zduny oraz firmą Szkoleniowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Liderem, uzyskali dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego „Profesjonalny Urząd. Program wsparcia administracji samorządowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa skuteczności i efektywności zadań publicznych wykonywanych przez partnerskie jednostki samorządowe, podniesienie zaufania społecznego poprzez poprawę przejrzystości prowadzonych działań oraz podniesienie kompetencji 127 pracowników:
85 kobiet i 42 mężczyzn, w tym 52 osoby 45+, w okresie 01.07.2011r. – 31.07.2012r..
W ramach projektu zaplanowane jest:
• powołanie 8 zespołów projektowych w ramach których przeprowadzone zostanie
96 godzin szkoleń, 256 godzin warsztatów i 230 godzin doradztwa
• przeprowadzenie 28 szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników JST.


Link do strony głównej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl