Wirtualny spacer po urzędzie

Ochrona Środowiska - szkolenia dla przedsiębiorców

W styczniu Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przeprowadzili w gminach powiatu krotoszyńskiego szkolenia dla przedsiębiorców.

Na spotkaniach omówiono zagadnienia związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wielkością emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza oraz obowiązkiem przedsiębiorców w zakresie ewidencjonowania i wykonywania sprawozdawczości.

W trakcie spotkań, zostały przekazane przedsiębiorcom aktualne informacje, niezbędne do prowadzenia prawidłowej, zgodnej z przepisami gospodarki odpadami oraz zarządzanie emisją gazów. W szkoleniach brało udział 128 osób, prowadzących działalność gospodarczą.