Wirtualny spacer po urzędzie

W obronie Sądu Rejonowego w Krotoszynie

Starosta Krotoszyński Leszek Kulka oraz burmistrz Krotoszyna Julian Jokś wzięli udział w spotkaniu samorządowców z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Spotkanie odbyło się 13 stycznia 2012 roku i dotyczyło planowanych reform w sądownictwie, które oznaczać mogą likwidację Sądu Rejonowego w Krotoszynie. Samorząd zdecydowanie się temu przeciwstawia. Na ręce ministra starosta przekazał petycję, w której zawarto argumenty na rzecz pozostawienia sądu w stolicy naszego powiatu.

W rozmowach z ministrem udział biorą senator Andżelika Możdżanowska i poseł Maciej Orzechowski. Apel w obronie sądu podjęła wcześniej Rada Powiatu. Dokument przesłano  Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu sejmowe Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, parlamentarzystom południowej Wielkopolski, Wojewodzie Wielkopolskiemu , Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Poniżej zamieszczamy treść stanowiska Starosty Krotoszyńskiego przekazanego na ręce  Ministrowi Sprawiedliwości:

PAN
JAROSŁAW GOWIN
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI


W imieniu własnym i społeczności Powiatu Krotoszyńskiego zwracam się z uprzejma prośbą o ponowne przeanalizowanie planowanej reorganizacji sądów rejonowych.
 Propozycja likwidacji Sądu Rejonowego w Krotoszynie jest dla naszych mieszkańców wielce krzywdząca i w mojej ocenie niezasadna, zważywszy na takie elementy jak:
1. Efektowność – liczba rozpatrywanych spraw na jednego sędziego w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie była w ostatnich latach zdecydowanie większa niż w Sądzie Rejonowym w Jarocinie. Dotyczy to również Wydziału Ksiąg Wieczystych. Zaprzestanie działalności tego Wydziału w Krotoszynie negatywnie odczuje znacząca część mieszkańców.
2. Skuteczność – Sąd Rejonowy w Krotoszynie jest na pierwszym miejscu pod względem sprawności postępowań w sprawach karnych i cywilnych wśród jednostek podległych Sądowi Okręgowemu w Kaliszu.
3. Warunki lokalowe - budynek Sądu został całkowicie wyremontowany i zmodernizowany. Dysponujemy większą liczbą sal rozpraw, które są bardzo dobrze wyposażone. Nadto posiadamy jeszcze wolne pomieszczenia, które mogą być zagospodarowane na dodatkowe sale rozpraw, sekretariaty, czy pokoje dla sędziów. Takich możliwości nie ma Sąd Rejonowy w Jarocinie, a posiadane dwa odrębne budynki są od siebie znacznie oddalone (ok. 1 km).
4. Funkcjonowanie innych organów administracji publicznej – jako reprezentant administracji zarządzającej w zakresie zleconych mi zadań, oddałem w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie, która oddalona jest o 100 m od siedziby Sądu. Remont obiektu kosztował ponad 3.000.000 zł, i już w roku bieżącym Prokuratora będzie funkcjonowała w bardzo dobrych warunkach lokalowych. 
Dzięki przychylności radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego z budżetu powiatu przekazano znaczące środki na remont Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Obecne warunki pracy mają ogromne znaczenie dla sprawności funkcjonowania tutejszej jednostki Policji.

Panie Ministrze!
Poza przytoczonymi argumentami jest jeszcze wiele, które przemawiają za pozostawieniem Sądu Rejonowego w Krotoszynie. Dlatego jako Starosta Krotoszyński ponawiam prośbę i apeluję, by nie oddalać Sądu od mieszkańców, narażając ich na niedogodności dojazdu do jednostki oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów, stratę czas oraz dodatkowe koszty w  tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach.
 
W załączeniu:
1. Plan sytuacyjny wskazujący położenie Sądu Rejonowego, Prokuratury i Policji.
2. Fotografie obiektów ww. instytucji.
3. Protest Rady Powiatu Krotoszyńskiego.