Wirtualny spacer po urzędzie

Ranking szkół –Srebrna „Dwójka” , Brązowe - „Kołłątaj” i „Trójka”

Po raz kolejny szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Krotoszyńskiego znalazły się w gronie wyróżnionych w prestiżowym zestawieniu „Perspektyw”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. Libelta  w Krotoszynie, I Liceum Ogólnokształcące  im. H.Kołłątaja w Krotoszynie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II  w Krotoszynie otrzymały nie tylko znak jakości, ale też znacząco poprawiły swoje pozycje w rankingu. To dobra wiadomość dla uczniów III klas gimnazjów, którzy wkrótce podejmą decyzję, gdzie kontynuować naukę.

ZSP 2 uplasował się na 165. miejscu spośród prawie 2000 techników w Polsce, a w województwie wielkopolskim na 14. miejscu. Szkoła ta po raz drugi z rzędu została wyróżniona tytułem „Srebrna szkoła” Jest to awans także w porównaniu z rokiem poprzednim  zarówno w zestawieniu ogólnopolskim (o 7 miejsc) , jak też wojewódzkim (o 1 pozycję). Dużym sukcesem „Dwójki”  jest także 4. miejsce w kraju w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2015 dla zawodu - technik handlowiec, do kształcenia którego szkoła wraca w roku szkolnym 2015/16.

I LO im. H. Kołłątaja znalazło się na 319. pozycji w kraju i 23. pozycji w regionie poprawiając swoje miejsce w stosunku do roku ubiegłego o 22 w kraju i 3 w województwie.  Ta pozycja daje Kołłątajowi miano „Brązowej szkoły”.

Taki tytuł przyznano także ZSP 3 w Krotoszynie. Technikum z tej szkoły uplasowało się na 290. pozycji w kraju i 26 w regionie.  W rankingu egzaminów zawodowych 2015 dla zawodu technik elektryk szkoła zdobyła 3. miejsce w kraju. W tym zestawieniu – dla zawodu technik rolnik, ZSP w Koźminie Wlkp. zajęło miejsce 7.

Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w ZSP 3 osiągnęło także ogrony sukces, jakim jest 7.lokata w ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych ogółem.  W tej prestiżowej kategorii szkoła wyprzedziła wszystkie technika w regionie.

„Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.”
Źródło: www.perspektywy.pl