Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja budżetowa

 XVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w piątek 30 grudnia 2011 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Uchwalenie budżetu na 2012 rok.

8.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012 – 2015.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)    zmiany uchwały Nr LIV/249/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego  Nr LIV/251/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

d)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r.,

e)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr V/25/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2011-2014,

f)     planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2012 rok,

g)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

10. Przyjęcie oświadczenia przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.