Wirtualny spacer po urzędzie

Podziękowanie

Zarząd  Fundacji „Szpital  Powiatowy  w Krotoszynie” pragnie  wyrazić  słowa  podziękowania i złożyć życzenia pomyślności, zdrowia oraz realizacji swoich planów w Nowym Roku wszystkim ofiarodawcom, którzy  mając  na względzie  cel  i  działania  Fundacji dokonali  wpłat  na nasze konto.          

Dzięki  Państwa  zaangażowaniu  i ofiarności doposażono  Szpital  Powiatowy w  Krotoszynie  w  nowoczesny  sprzęt  diagnostyczny, taki  jak; laparoskop, videoskopy, tomograf  komputerowy, echokardiograf, ultrasonograf do wczesnego wykrywania wad płodu w okresie prenatalnym. Doposażono również w drobny sprzęt Stację Dializ i Blok  Operacyjny.
Pozwala  to pacjentom na  wykonywanie  badań i szybkie  rozpoznawanie wiele chorób na  miejscu.
 Zwiększa  również  szansę  na dobre funkcjonowanie naszego szpitala.
Biorąc  pod  uwagę  ideę  celów  i  działania  Fundacji prosimy  o  dalsze  wsparcie  finansowe.
Jesteśmy  organizacją  pożytku  publicznego na którą można przekazać darowiznę, kwoty  stanowiącej  1%  podatku  należnego  za  rok  podatkowy   oraz  znajdujemy  się  na  liście  organizacji  i  stowarzyszeń, na  rzecz których  można  przekazywać  zasądzone  nawiązki  sądowe.
Wpłaty  można  dokonywać na  adres  i  konto  Fundacji:

Fundacja  „Szpital  Powiatowy  w  Krotoszynie”
Ul. 56  Pułku  Piechoty  Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
PKO BP O/Krotoszyn  29102022670000450200359125

 

                                                          Prezes  Zarządu  Fundacji
                                                               Starosta  Krotoszyński
                                                                     Leszek  Kulka